Kupac mora da pismenim oblikom obavesti prodavca o nameri povlačenja iz kupovine ne kasnije od 14 dana nakon prijema proizvoda. Kupac mora da koristi email adresu prodavca i da priloži ispunjen obrazac. Informacije navedene iznad u tekstu se odnose isključivo na osobe koje su kupile proizvod bez namere ostvarivanje dodatne ostvarene dobiti. Kupac je dužan da snosi troškove nastale prilikom vraćanja predmeta kupovine. Na artiklima ne smeju da budu vidljivi znaci upotrebe, i njihova količina mora ostati nepromenjena. Kada se radi o proizvodima čija trajnost se narušava otvaranjem, oni moraju ostati zatvoreni. Artikli moraju biti neoštećeni, i po mogućstvu stavljeni u originalnu ambalažu. Potrošač može da pregleda i testira artikle u meri koja je neophodna za određivanje stvarnog stanja. Mora da se priloži original ili kopija računa koji klijent dobija uz isporučenu robu. Prodavac nije dužan da prihvati pošiljke s otkupninom ili pošiljke koje nisu u skladu s opštim uslovima poslovanja prodavca. Kupcu se kupovna cena može vratiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 14 dana nakon primljene poruke o otkazivanju, na transakcijski račun kupca. Kupac je dužan da snosi troškove nastale vraćanjem kupljenog predmeta.

Kupac može da se povuče iz ugovora čak i kada je ugovor već zaključen, ali pre prijema proizvoda, tj. tokom 14-dnevnog otkaznog roka.

Ako je vraćeni proizvod oštećen, ili je korišćen više nego što je neophodno da se proizvod testira, kompanija ima pravo da traži naknadu za korišćenje.

Potrošač nema pravo da raskine ugovor kada su u pitanju ugovori čiji glavni predmet je artikl koji je proizveden po tačnim uputstvima potrošača, koji je prilagođen ličnim potrebama potrošača, ili koji nije podoban za novčanu naknadu. Pored toga, ako je artikl kvarljiv ili mu je rok trajanja već istekao, povraćaj novca takođe nije moguć. Klijent nema pravo da se povuče iz ugovora u slučaju kupovine softvera ili audio i video medija ako je sigurnosni pečat već polomljen.